Om botulinumtoxin (Azzalure)
Azzalure är en typ av botulinumtoxin, mer känt under namnet botox. Det är ett naturligt förekommande protein producerad av en bakterie som heter Clostridium botulinum. När ett botulinumtoxin som Azzalure injiceras i en specifik muskel blockeras nervsignalen till just den muskeln i ansiktet. Under ett par månader efter behandlingen kan inte nerven tala om för muskeln att röra sig, varav den önskade rynkan slätas ut.

 

Vilket resultat kan jag förvänta mig?
När en specifik muskel slappnar av efter behandling med Azzalure kommer huden runt området att se slätare ut med färre rynkor. Det är bara det område som behandlas som ändras, resten av ditt ansikte kan du naturligtvis röra precis som vanligt. Du kommer fortfarande kunna skratta, le och kisa, bara med färre rynkor i huden kring det behandlade området. Veckorna efter behandling uppfattar de allra flesta även att linjerna och rynkorna bredvid det behandlade området ser slätare ut och är mindre framträdande. Det beror på att Azzalure behandlingen ger nya hudceller en chans att bildas utan att ihopskrynklas av upprepade muskelrörelser.

 

Efter din behandling
Du kan fortsätta din dag precis som vanligt efter en behandling med Azzalure, men precis som med alla medicinska behandlingar är det viktigt att följa råden från din certifierade behandlare för att få så god effekt som möjligt av din behandling.

Du kan sminka dig direkt efter behandling med Azzalure och kan fortsätta din dag precis som planerat utan några ytterligare försiktighetsåtgärder relaterade till din behandling. En del kan ibland få tillfällig huvudvärk efter behandlingen. Det går normalt sett bra att köra bil direkt efter behandling, men i väldigt sällsynta fall har dubbel syn upplevts. Om du upplever att din syn är påverkad, kör inte bil eller annat fordon tills symptomen har försvunnit. Kontakta din certifierade läkare/behandlare vid kraftigare reaktioner eller om reaktionen pågår längre än en vecka. För mer information och förklaringar om biverkningar, vänd dig till din certifierade behandlare.

 

Ytterligare information
En liten tillfällig blödning eller svullnad kan uppträda i det behandlade området. Precis som med alla injektionsbehandlingar med en tunn nål kan små blåmärken uppstå om små blodkärl skadas, men dessa kan normalt täckas med smink och försvinner inom ett par dagar. När Azzalure injiceras i den del av pannan där glabellan är finns det en liten risk att detta påverkar musklerna som håller upp ögonlocket, vilket kan orsaka att det faller ner (”partiell ptos”). Detta händer i mindre än 1% av alla behandlingar. Det försvinner under en 2-10 veckors period. Din certifierade behandlare kan ge dig behandling med ögondroppar om detta skulle hända.

Viktig säkerhetsinformation
De allra flesta som har fått en Azzalurebehandling får inga biverkningar, men det är viktigt att veta vad man gör om det skulle hända. Be rätta för din certifierade behandlare. Om du lägger märke till någon av följande biverkningar: rodnad, svullnad, irritation, klåda, kittlande, smärta, obehag, sveda, blåmärke vi injektionsstället eller huvudvärk, trötta ögon eller dimsyn, hängande övre ögonlock, svullnad av ögonlocket, rinnande ögon, torra ögon, ryckningar i musklerna runt ögonen eller ansiktsförlamning.

För mer information kontakta din certifierade läkare/behandlare.

Kontakta en läkare omedelbart om du har svårigheter i att andas, svälja eller tala eller om ditt ansikte svullnar, huden blir röd eller om du får en kliande rodnad.
Dessa symptom kan betyda att du har fått en oönskad reaktion mot behandlingen.

Före- och efterbilder botulinumtoxin

Botox - argrynkan och tvärveck i pannan
Botoxbehandlingar i Stockholm
Botox - argrynkan
Botox - pannan
Före och efter bilder botoxklinik i Stockholm
Botox - pussrynka, panna
Botox behandling i Stockholm
Botox - tvärveck i pannan och argrynka
botox behandlingar resultat
Botox - argrynkan och tvärveck i panna
Botox behandlingar före och efter bilder
Botox - argrynkan, tvärveck i pannan och kråksparkar