Svettbehandlingar

Hyperhidros drabbar ca 1% av befolkningen och symptomen är överdriven svett över delar av eller hela kroppen. Ofta upplever den som lider av överdriven svett försämrad livskvalité vilket i sin tur kan påverka det sociala livet.

Med hjälp av injektioner med botulintoxin hindrar man nervsignalen att komma fram till svetskörteln. Behandlingen är effektiv och ger omedelbar effekt. Du blir fri från svetten i det behandlade området under ca 6-7 månader, och därefter råder vi till ny behandling. Allteftersom man behandlar ett område, förlängs effekten då svettkörtlarna inte återfår sin fulla aktivitet mellan behandlingarna.

Det är få biverkningar av behandlingen och de som uppstår är oftast lokala
Områden som behandlas är bland annat händer, armhålor, handflator, rygg och ansikte.

Tandgnissling

Gnisslar man, eller pressar ihop käkarna under sömnen kan det leda till sömnbrist. Detta i sin tur leder till nedsatta funktioner, huvudvärk, och kroppen kan bli utmattad efter långvarig sömnbrist. Genom att injicera botulinumtoxin i tuggmuskulaturen som pressar ihop käkarna och orsakar problemen, blockerar man nervsignalerna och begränsar aktiviteten i muskeln.

Migrän/Spänningshuvudvärk

De som lider av kronisk migrän känner ofta att livskvalitén försämras. Förbättras inte migrän av andra läkemedel så kan botulinumtoxin vara ett utmärkt val och förebyggande behandling mot värken. Botulinimtoxin är även en effektiv behandling mot spänningshuvudvärk.