Välkommen till NEW CLINIC grundad av Anna Stenbeck Billing och Helen Kraft

Anna Stenbeck Billing
Grundare/Leg. sjuksköterska
Mobil: 070–738 86 83
anna@newclinic.se

Helen Kraft
Grundare/Leg. sjuksköterska
Mobil: 073–766 76 67
helen@newclinic.se

Covid-19 policy

Vi på NEW är måna om din hälsa och det är viktigt att du som kund ska känna dig säker och trygg när du kommer till oss. Som ett led i vårt att arbeta att trygga ditt besök följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Som alltid är vi mycket noga med den hygieniska standarden, både på kliniken och under behandlingen. Ett önskemål från oss är att du kommer så nära din bokade tid som möjligt. Vid minsta symtom, avboka din tid så ordnar vi en ny när du är frisk.